رودشو :

اجرای پروژه های رودشو به صورت نمایش گروهی سیار در مسیرها و محل های از پیش مشخص شده می باشد که منجربه ایجاد رابطه و صمیمانه برند با مشتریان و مراجعین می شود که یکی از مؤثرترین روش های برندینگ هرچه بیشتر محصول در جامعه هدف می باشد .

پاسخ دهید