طراحی و اجرای پروژه های ون تبلیغاتی (ون برندینگ) :

شرکت رایا سمپلینگ علاوه بر داشتن خودروهای تویوتا هایس در بخش پروژه های ون تبلیغاتی (ون برندد) در کلیه امور مربوطه به صورت کامل ارائه خدمات می کند ، خدمات و اقدامات اجرایی شرکت رایا تک گزین شامل : 

۱. اخذ کننده انصاری مجوزهای ون تبلیغاتی از سازمان مربوطه

۲.  طراحی و چاپ استیکر روی خودروهای ون شرکت رایا سمپلینگ به همراه نصب و جداسازی 

۳٫  مجهز به بهترین دستگاه های چاپ استیکر با چاپ اکوسالونت در چاپخانه رایا تک گزین